Onze (gezins)voogden werken gebiedsgericht; hun caseload wordt voornamelijk opgebouwd met gezinnen uit dezelfde gemeente. Er zijn tien SAVE-teams opgezet, waar vaste (gezins)voogden zijn gekoppeld aan het wijk- en gebiedsteam in de regio. Op die manier werken we nauw en aanvullend samen met de wijk- en gebiedsteams; de SAVE-medewerker als specialist op het gebied van veiligheid, de medewerker van een wijk- en gebiedsteam als professional op lokaal niveau. Daarnaast werken we intensief samen met jeugdzorgaanbieders die allerlei vormen van zorg leveren: thuis, op locatie en zorg met verblijf.

Op verzoek van professionals van een wijk- en gebiedsteam kan de gezinsvoogd of jeugdreclasseerder begeleiding inzetten vanuit de specialisatie op onveiligheid, strafbaar gedrag en/of schoolverzuim. Deze begeleiding is vrijwillig en vergt (volledige) instemming van de jongere en zijn of haar ouders.