Veelgestelde vragen

Jongeren - Veelgestelde vragen

Van een maatregel kom je niet vanzelf af.

De ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar:

 • Als de zorgen eerder zijn opgelost, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te stoppen. De kinderrechter neemt hier tijdens de rechtszitting een beslissing over.
 • Als de zorgen niet zijn opgelost, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter neemt hier tijdens de rechtszitting een beslissing over.

 

Een jeugdreclasseringsmaatregel stopt in de volgende gevallen:

 • Als je maatregel is afgelopen. De jeugdreclasseerder bespreekt met jou of jij je doelen hebt gehaald en schrijft dat in een rapport.
 • Als jij je blijvend niet aan de voorwaarden van de jeugdreclassering houdt. Is dit het geval, dan informeren wij het Openbaar Ministerie hierover. Zij besluiten wat er verder gaat gebeuren. Het kan zijn dat je dan een werkstraf krijgt of dat je in jeugddetentie moet.
 • In sommige gevallen kan de maatregel eerder worden gestopt. Bijvoorbeeld als je gaat verhuizen naar het buitenland. Jouw jeugdreclasseerder kan hiervoor een officieel verzoek indienen bij het Openbaar Ministerie. Tijdens een rechtszitting wordt dan besloten of de maatregel wordt gestopt.

Als je 18 wordt, gaan er veel dingen veranderen. Je bent op je achttiende voor de wet volwassen. Dat betekent dat je vanaf dan je eigen keuzes mag maken. Maar het betekent ook dat je vanaf dan veel dingen zelf moet regelen. Maar wat precies? Dát weet jouw gezinsvoogd en die helpt je op weg. Samen met je gezinsvoogd maak je een plan voor na je achttiende. Je maakt samen een lijst met wat er allemaal moet gebeuren voor bijvoorbeeld school, werk, wonen en geldzaken. Ook bekijken jullie wie jou bij al deze dingen kan helpen.

 

Heb je nog vragen? Dan mag je altijd contact opnemen met je gezinsvoogd.

 

Goed om te weten:

 • Ondertoezichtstelling (OTS) en Voogdij stoppen wanneer je 18 jaar bent.
 • Jeugdreclassering: word je achttien jaar en loopt de jeugdreclassering(maatregel) nog? Dan blijft de begeleiding doorlopen tot de einddatum van de maatregel.

 

Heb je nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan je (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst vind je uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.

Het kan zijn dat je een uitnodiging krijgt om naar de rechtbank te komen voor een rechtszaak. Dit kan bijvoorbeeld als…

 • je in aanraking bent geweest met de politie.
 • er heel grote problemen bij jou thuis zijn.

 

In beide situaties komt er een zitting bij de kinderrechter. Jij en je ouders worden daarbij begeleid door een gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Als je vragen hebt, dan kun je die aan hen stellen. De kinderrechter beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Wat kan de kinderrechter beslissen?

 • Dat jij onder toezicht wordt gesteld (en dat iemand anders gaat zorgen voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van jou).
 • Dat jij een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
 • Dat jij voor een tijdje niet thuis kan wonen.
 • Dat er geen maatregel komt.

 

Ben je 12 jaar of ouder? Dan word je uitgenodigd door de kinderrechter om jouw verhaal te vertellen. Bij een rechtszaak over OTS, uithuisplaatsing of voogdij hoef je niet verplicht aanwezig te zijn. Bij een uitspraak over een jeugdreclasseringsmaatregel ben je wel verplicht om aanwezig te zijn.

 

Heb je nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan je (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst vind je uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.

Je kunt niet zomaar een andere gezinsvoogd of jeugdreclasseerder krijgen. Als je de samenwerking niet fijn vindt, dan kun je het volgende doen:

 1. Ga in gesprek met je gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Vertel waarom je de samenwerking niet fijn vindt. Het kan heel goed zijn dat jullie dan samen tot een oplossing komen en de samenwerking beter gaat.
 2. Lukt het na dit gesprek nog steeds niet? Dan kun je een gesprek aanvragen met je gezinsvoogd of jeugdreclasserder en zijn of haar manager. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of je een andere gezinsvoogd of jeugdreclasseerder toegewezen krijgt.

 

Heb je nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan je (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst vind je uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.

Wij vinden jouw privacy heel erg belangrijk. Daarom verzamelen en bewaren we alleen informatie die we nodig hebben om jou goed te kunnen helpen. Bijvoorbeeld: je naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer en hoe het met je gaat. De informatie die we over jou hebben, krijgen we van verschillende personen:

 • Van jouzelf.
 • Van anderen: bijvoorbeeld van je schoolarts of de huisarts.
 • En we schrijven zelf dingen op.

Meer informatie over jouw privacy vind je op de privacy pagina.
Of bekijk het filmpje. Hierin wordt uitgelegd hoe het zit met jouw recht op privacy en hoe dit veranderd wanneer je ouder wordt.

Heb je nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan je (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst vind je uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.

Het hangt van je leeftijd af of je je dossier wel of niet mag bekijken. Op de volgende pagina leggen we daarover meer uit.

Heb je nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan je (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst vind je uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.

Lukt het niet om in contact te komen met je gezinsvoogd? Spreek dan een boodschap in. Neem daarna contact op met ons kantoor via telefoonnummer: 058 – 2333 777. Wij zijn (24/7) bereikbaar.

 

Ben je in gevaar? Bel dan direct 112!

 

Wil je advies vragen of gewoon je verhaal vertellen? Dan kun je ook altijd bellen of chatten met de Kindertelefoon (0800-0432).

Wij melden al onze cliënten aan bij de Verwijsindex. Via dit signaleringssysteem kunnen hulpverleningsinstanties zien of een kind ook al bij een andere instelling bekend is. In de Verwijsindex wordt gemeld dat er contact is met een hulpverleningsinstantie. Er worden geen inhoudelijke gegevens vastgelegd. De Verwijsindex is gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex risicojongeren (VIR), zodat de gegevens ook vanuit de andere provincies te raadplegen zijn.

Ouders en opvoeders - Veelgestelde vragen

Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt om naar de rechtbank te komen voor een rechtszaak over uw kind. Dit kan bijvoorbeeld als…

 • uw kind in aanraking is geweest met de politie. Dan kan het zijn dat uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
 • er heel grote problemen bij u thuis zijn. Dan kan Jeugd- en Gezinsbescherming besluiten dat er uithuisplaatsing of (verlenging van) OTS nodig is.

In beide situaties komt er een zitting bij de kinderrechter. U en uw kind worden daarbij begeleid door een gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Als u vragen hebt, kunt u die aan hen stellen.

 

Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan wordt hij of zij uitgenodigd door de kinderrechter om zijn of haar verhaal te vertellen. Bij een rechtszaak over OTS, uithuisplaatsing of voogdij hoef je als ouder niet verplicht aanwezig te zijn. Bij een uitspraak over een jeugdreclasseringsmaatregel ben je als gezaghebbende ouder wel verplicht om aanwezig te zijn.

 

De kinderrechter beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Wat kan de kinderrechter beslissen?

 • Dat uw kind voor een tijdje niet thuis kan wonen.
 • Dat uw kind onder toezicht wordt gesteld (en dat iemand anders gaat zorgen voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van uw kind).
 • Dat uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
 • Dat er geen maatregel komt.

U kunt niet zomaar een andere gezinsvoogd of jeugdreclasseerder krijgen. Als u de samenwerking niet fijn vindt, dan kunt u het volgende doen:

 1. Ga in gesprek met de gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Vertel waarom u de samenwerking niet fijn vindt. Het kan heel goed zijn dat jullie dan samen tot een oplossing komen en de samenwerking beter gaat.
 2. Lukt het na dit gesprek nog steeds niet? Dan kunt u een gesprek aanvragen met de gezinsvoogd of jeugdreclasserder en zijn of haar manager. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of er een andere gezinsvoogd of jeugdreclasseerder wordt toegewezen.

Wij vinden uw privacy en die van uw kind heel erg belangrijk. Daarom verzamelen en bewaren we alleen informatie die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer en hoe het met uw gezin gaat. De informatie die we over u hebben, krijgen we van verschillende personen:

 • Van uzelf
 • Van anderen: bijvoorbeeld van de schoolarts of de huisarts.
 • Ook schrijven we onze eigen bevindingen op.

Meer informatie over uw privacy vindt u hier.

Heeft u nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan de (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst worden de gebruikte (moeilijke) woorden op de website uitgelegd.

Het hangt onder meer van de leeftijd van het kind af of u het dossier wel of niet mag bekijken. Op de volgende pagina leggen we daarover meer uit.

Heeft u nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan de (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst worden de gebruikte (moeilijke) woorden op de website uitgelegd.

Wilt u het dossier van uw kind opvragen? Doe dit dan bij de (gezins)voogd of stuur een bericht via het contactformulier.

Onze medewerkers willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de samenwerking. Als cliënt heeft u dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen. U heeft de volgende mogelijkheden:

 1. Een gesprek met de betrokken medewerker.
 2. Een bemiddelingsgesprek met betrokken medewerker en afhankelijk van de inhoud de manager, gedragswetenschapper of jurist.
 3. Het inschakelen van de onafhankelijke klachtencommissie.

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht? Klik dan hier.

Of bekijk de praatplaat over klachten ‘Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben?’

Professional - Veelgestelde vragen

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

 

Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

 

Meer informatie over de meldcode of wilt u een melding doen?
Of bel 0800 – 2000 (gratis) 24/7

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid deelt kennis, expertise en ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en gezinsproblematiek. Dit doen zij door het trainen, adviseren en inzetten van professionals.

 

Het Expertisecentrum heeft een uitgebreid open aanbod, maar kan ook een training op maat verzorgen. Voor een overzicht van het complete trainingsaanbod klik hier. Aanmelden voor een training kan via de button op de trainingspagina.

 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van het Expertisecentrum?
Bel dan 058 – 233 38 00 of mail.