Voor ons is samenwerken met kinderen, jongeren, ouders, familie/netwerk en professionals een essentieel onderdeel. Alleen dan kunnen we de kinderen, jongeren, ouders en gezinnen die dat nodig hebben op de meest effectieve manier ondersteunen. Daarom zoeken we iedere dag opnieuw intensief de samenwerking met wijk- en gebiedsteams, gemeenten, onderwijs, de Raad voor de Kinderbescherming, politie, Openbaar Ministerie en andere (zorg)professionals en jeugdzorgaanbieders. Deze samenwerking maakt dat we elkaar tijdig betrekken en zoveel mogelijk met elkaar kunnen optrekken.

Eén boodschap, één plan, vertrouwde gezichten

Veiligheid vraagt om één boodschap, een gezamenlijk en doorlopend plan en vertrouwde gezichten. Vanuit die wetenschap werken we, samen met onze partners, iedere dag aan een blijvend veilige omgeving voor kinderen en jongeren.

Doen we het goed genoeg?

Regelmatig stellen we onszelf én onze samenwerkingspartners de vraag: doen we wat we doen goed genoeg? En: komen we tot de juiste resultaten? Dit doen we door middel van reflectie. Op die manier kunnen we onszelf en onze werkwijze blijven verbeteren.

Wij gaan voor passende zorg

Als tijdens het uitvoeren van een maatregel blijkt dat er meer hulp nodig is in een gezin, dan zetten we passende zorg in. Jeugd- en Gezinsbescherming heeft, net als een huisarts, de wettelijke bevoegdheid om te verwijzen naar zorgaanbieders die een contract hebben met de Friese gemeenten.

Lees hier het Samenwerkingsprotocol Gemeenten in Friesland – Gecertificeerde Instellingen.