Bij Jeugd- en Gezinsbescherming werken beroepsgeregistreerde hbo-professionals. Zij staan in het beroepsregister voor jeugdprofessionals (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ) en worden ondersteund door gedragswetenschappers, juristen, managers en vertrouwensartsen.

Wij zijn trots op onze medewerkers. Zij maken onze organisatie uniek. Met hun expertise, doorzettingsvermogen en passie zetten zij zich iedere dag opnieuw in voor kinderen, jongeren en volwassenen in onveilige situaties.