Over Jeugd- en Gezinsbescherming

Alle kinderen blijvend veilig. Kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien, zodat ze zich voldoende kunnen ontwikkelen. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Maar soms lukt het ze niet om veiligheid en stabiliteit te bieden, waardoor de veiligheid en ontwikkeling van hun kind in gevaar komt. In die gevallen is dan jeugdbescherming nodig.

Jeugd- en Gezinsbescherming bestaat uit het uitvoeren van:

  • Kinderbeschermingsmaatregelen

    Als de veilige ontwikkeling van een kind in gevaar komt, kan door de rechter een kinderbeschermingsmaatregel worden opgelegd. Doel hiervan is het herstellen van de veiligheid en gezonde opvoedsituatie voor het kind. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek, waarna de kinderrechter besluit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Een kinderrechter kan beslissen dat een kind onder toezicht of voogdij wordt geplaatst. Ook kan de kinderrechter, bij ernstige problemen, beslissen dat een kind uit huis wordt geplaatst.

  • Jeugdreclassering

    Heeft een kind of jongere een proces-verbaal van de politie of de leerplicht ambtenaar gekregen? Dan kan de officier van justitie of de kinderrechter jeugdreclassering opleggen. Jeugdreclassering is een vorm van begeleiding waarbij het kind of de jongere wordt ondersteund, gecoacht en waarbij toezicht wordt gehouden (op het houden aan de voorwaarden). Het doel is om, in samenwerking met de ouder(s) of het netwerk, delictgedrag te stoppen en herhaling te voorkomen.

Kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI). Jeugd- en Gezinsbescherming is gecertificeerd.

Onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jeugd- en Gezinsbescherming is onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het Normenkader uit de Jeugdwet. Het Keurmerkinstituut toetst periodiek of we aan deze eisen voldoen.