Als kind heb je iemand nodig die goed voor jou zorgt. Iemand die ervoor zorgt dat het thuis veilig is, dat je goed te eten krijgt, naar de juiste school gaat en dat je bijvoorbeeld naar een dokter gaat als dat nodig is.

Deze volwassene moet ervoor zorgen dat jij veilig kunt opgroeien en dat jij je goed kunt ontwikkelen. Meestal zijn het je ouders die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zij hebben dan het gezag over je. Dit heet: ouderlijk gezag.

Maar soms kan het zijn dat je ouders (een tijdje) niet goed voor jou kunnen zorgen. De kinderrechter bepaalt dan dat een andere persoon of een organisatie ervoor moet zorgen dat jij een fijne opvoeding en verzorging krijgt. Dat heet: voogdij.

Wat is voogdij?

In de wet staat dat jouw ouders over jou mogen beslissen. Maar het kan zijn dat er bij jullie thuis grote problemen zijn en dat je ouders geen goede beslissingen kunnen maken. Wat gebeurt er dan? In dat geval kan een kinderrechter beslissen dat iemand anders het gezag over jou krijgt. Die persoon is je voogd en die mag beslissingen over jou nemen. Jouw voogd kan een familielid zijn, een pleegouder of een voogd van Jeugd- en Gezinsbescherming. Goed om te weten: jouw ouders blijven natuurlijk altijd jouw ouders!

Voorlopige voogdij (VOVO)

Soms is voogdij maar heel even nodig. In dat geval wordt de voorlopige voogdij ingezet. Dit wordt ook wel de VOVO genoemd. Een VOVO wordt ingezet als bijvoorbeeld je beide ouders zijn overleden en het nog niet duidelijk is wie er voor je gaat zorgen. De kinderrechter kan dan bepalen dat de voogdij tijdelijk wordt uitgevoerd door Jeugd- en Gezinsbescherming. Dit totdat er een familielid of iemand anders de zorg voor jou overneemt.

Meer weten over voogdij?

Wil je meer weten over voogdij, in onderstaande folder vind je meer informatie.

Vragen?

Heb je nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan je (gezins)voogd of jeugdreclasseerder.
In de begrippenlijst vind je uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.