Wat is ondertoezichtstelling (OTS)?

Een OTS betekent dat jij een gezinsvoogd krijgt aangewezen. De gezinsvoogd helpt jou en je ouders om de situatie bij jullie thuis weer oké te krijgen. Zodat jij veilig kan opgroeien en ontwikkelen.

 • Waarom ben ik onder toezicht gesteld?

  Als kind verdien je het om een fijn en veilig thuis te hebben. Een plek waar er goed voor je wordt gezorgd. Er zijn problemen bij jou thuis en we maken ons grote zorgen om jouw veiligheid. De Raad voor de Kinderbescherming heeft daarom aan de kinderrechter gevraagd om jou onder toezicht te plaatsen. Dit heet een OTS.

 • Wat doet een gezinsvoogd precies?
  • De gezinsvoogd houdt in de gaten hoe het met jou (en je broer(s) en zus(sen)) gaat.
  • De gezinsvoogd bekijkt welke problemen er bij jou thuis zijn en probeert deze problemen samen met jou en je ouders op te lossen.
  • De gezinsvoogd helpt je ouders bij de zorg en opvoeding, en geeft je ouders advies hierover. Ook maakt de gezinsvoogd afspraken met je ouders over de zorg en opvoeding.
  • De gezinsvoogd regelt, als dat nodig is, ook hulp van andere hulpverleners voor jou en je ouders. Ook onderzoekt de gezinsvoogd of jullie steun kunnen krijgen van de mensen om jullie heen. Bijvoorbeeld van familie.
  • De gezinsvoogd kan de kinderrechter vragen om de ondertoezichtstelling te verlengen of een machtiging uithuisplaatsing over jou uit te spreken. Ook kan de gezinsvoogd aan de kinderrechter toestemming vragen om hulpverlening in te zetten als jouw ouders dit niet willen. Er volgt in zulke gevallen altijd een zitting.

   

  De gezinsvoogd werkt zoveel mogelijk met jou en je ouders samen. Het doel daarvan is dat je ouders over een tijdje weer zelf goed voor jou kunnen zorgen. Als dat zo is, dan hebben jullie geen gezinsvoogd meer nodig.

 • Hoe lang duurt de ondertoezichtstelling?

  De ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar en kan worden verlengd:

   

  • Als de problemen eerder zijn opgelost, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te stoppen. De kinderrechter neemt hier tijdens de zitting een beslissing over. Als de problemen niet zijn opgelost, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter neemt hier tijdens de zitting een beslissing over.

Goed om te weten: Bij een OTS houden je ouders het ouderlijk gezag over jou. Maar als ze een belangrijke beslissing moeten maken, dan moeten ze eerst overleggen met de gezinsvoogd.

VOTS

Als er plotseling problemen ontstaan of als de problemen ineens heel erg worden, is er een spoedversie van de OTS. Deze spoedversie is de voorlopige ondertoezichtstelling: de VOTS. Een VOTS duurt drie maanden. Tijdens deze drie maanden wordt onderzocht wat er precies aan de hand is. Na drie maanden kan een VOTS omgezet worden in een definitieve OTS.

UHP

Soms is het thuis zo onveilig voor jou, dat het beter is als je niet meer thuis woont. De kinderrechter besluit dan dat je (tijdelijk) bij familie, in een pleeggezin of in instelling moet wonen. Dit heet een uithuisplaatsing: een UHP.

Meer weten over OTS?

Wil je meer weten over OTS, in onderstaande folder vind je meer informatie.

Vragen?

Heb je nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan je (gezins)voogd of jeugdreclasseerder.
In de begrippenlijst vind je uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.

Animatie over OTS – Jeugdbescherming West