Het kan zijn dat je een uitnodiging krijgt om naar de rechtbank te komen voor een rechtszaak. Dit kan bijvoorbeeld als…

  • je in aanraking bent geweest met de politie.
  • er heel grote problemen bij jou thuis zijn.

 

In beide situaties komt er een zitting bij de kinderrechter. Jij en je ouders worden daarbij begeleid door een gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Als je vragen hebt, dan kun je die aan hen stellen. De kinderrechter beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Wat kan de kinderrechter beslissen?

  • Dat jij onder toezicht wordt gesteld (en dat iemand anders gaat zorgen voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van jou).
  • Dat jij een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
  • Dat jij voor een tijdje niet thuis kan wonen.
  • Dat er geen maatregel komt.

 

Ben je 12 jaar of ouder? Dan word je uitgenodigd door de kinderrechter om jouw verhaal te vertellen. Bij een rechtszaak over OTS, uithuisplaatsing of voogdij hoef je niet verplicht aanwezig te zijn. Bij een uitspraak over een jeugdreclasseringsmaatregel ben je wel verplicht om aanwezig te zijn.

 

Heb je nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan je (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst vind je uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.