Heeft een kind of jongere een proces-verbaal van de politie of de leerplicht ambtenaar gekregen? Dan kan de officier van justitie of de kinderrechter jeugdreclassering opleggen. Jeugdreclassering is een vorm van begeleiding waarbij het kind of de jongere wordt ondersteund, gecoacht en waarbij toezicht wordt gehouden (op het houden aan de voorwaarden). Het doel is om, in samenwerking met de ouder(s) of het netwerk, delictgedrag te stoppen en herhaling te voorkomen.