Veelgestelde vragen

Cliëntenraad

Jaarlijks maakt de Cliëntenraad een jaarverslag. Deze is via onderstaande link te bekijken.

Eerdere jaarverslagen zijn terug te vinden onder publicaties.

Wij vinden jouw privacy heel erg belangrijk. In de adviezen van de cliëntenraad wordt daarom nooit jouw naam vermeld. Ook laten we de e-mails die jij aan ons stuurt nooit lezen aan medewerkers of de directie.

Goed om te weten: voor de functie lid cliëntenraad wordt een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Wil je meer weten over de cliëntenraad? Of wil je lid worden en meehelpen om de kwaliteit van het werk van Jeugd- en Gezinsbescherming te verbeteren? Stuur dan een mail.

De cliëntenraad bestaat uit maatschappelijk betrokkenen en/of cliënten en ex-cliënten die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben gekregen. Ook andere personen die zich betrokken voelen bij wat er in de maatschappij gebeurt, mogen lid worden van de cliëntenraad.

  • De cliëntenraad vergadert minimaal elf keer per jaar. Dit doen we ongeveer twee keer met de directeur/bestuurder en twee keer met een lid van de Raad van Toezicht.
  • Daarnaast hebben we verschillende werkoverleggen. Tijdens deze overleggen houden we ons bezig met het uitwerken van de door ons gekozen onderwerpen. Bijvoorbeeld het geven van adviezen en het organiseren van bijeenkomsten voor cliënten.

 

Goed om te weten: het werk voor de cliëntenraad is vrijwilligerswerk.

  • Wij lossen geen individuele klachten op en zijn niet betrokken bij bemiddelingsgesprekken.
  • Wij brengen cliënten niet in contact met medewerkers van Jeugd- en Gezinsbescherming.
  • Wij onderzoeken of er verbeterpunten zijn. Dit doen we na het lezen van het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek en de jaarrapportages van de onafhankelijke klachtencommissie en Zorgbelang Friesland.
  • Wij verzamelen signalen en ervaringen die cliënten met ons delen.
  • Wij organiseren bijeenkomsten voor cliënten. Dit doen we zodat iedereen kan meepraten en meedenken over de verbetering van de kwaliteit van het werk van Jeugd- en Gezinsbescherming.
  • Wij geven de directie gevraagd en ongevraagd advies over de verbetering van het werk van Jeugd- en Gezinsbescherming.