Een VOG, wat is dat?

De afkorting VOG staat voor:  “Verklaring Omtrent het Gedrag”.  Je kan een VOG krijgen als je gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor de werkzaamheden die je gaat uitvoeren zoals bijvoorbeeld werkzaamheden voor de Clientenraad Jeugd- en Gezinsbescherming.

Waarom een VOG?

Als je gaat werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen of financiële middelen of als dat wettelijk verplicht is.

Elke situatie is anders

Heb je een strafblad? Sommige strafbare feiten zijn een probleem voor de ene baan of stage maar voor de andere niet. Een VOG aanvragen kan je dus doen. Niet alle gegevens uit het verleden zijn van belang voor de beoordeling of je een VOG krijgt.

Terugkijktermijn

De standaard terugkijktermijn is 4 jaar, maar er zijn uitzonderingen op de terugkijktermijn. Bijvoorbeeld:

  • zedendelicten: onbeperkte terugkijktermijn
  • jongeren tot 23 jaar: terugkijktermijn van 2 jaar, behalve voor zedendelicten of zware geweldsdelicten

Meer weten?

Kijk ook op de volgende websites, daar vind je antwoord op vele vragen.