Heeft u zorgen over een kind? Deel die zorgen dan met Veilig Thuis Friesland. Zij kunnen u adviseren. Bel: 0800 – 2000. (gratis) 24/7. Kijk voor meer informatie ook op: veiligthuisfriesland.nl 

Naar schatting is bijna één op de dertig kinderen slachtoffer van mishandeling. Dat betekent: ieder jaar zo’n 200.000 minderjarige slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Veel van deze slachtoffers krijgen nooit hulp omdat niemand aan de bel trekt. Bel dus als u kindermishandeling vermoedt! Ook als u twijfelt.

Veilig Thuis geeft advies bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Of je nu zelf hulp zoekt of je zorgen maakt om een ander, of je nu professional bent of niet, of je nu jong bent, of oud, slachtoffer of zelf geweld gebruikt. Veilig Thuis wil graag samen het geweld stoppen.

Veilig Thuis…

  • geeft informatie en advies bij (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling;
  • onderzoekt wat er aan de hand is;
  • organiseert de juiste hulp;
  • doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.

Bel: 0800 – 2000. (gratis) 24/7

Meldcode

  • STAP 1: Breng de signalen in kaart.
  • STAP 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis.
  • STAP 3: Ga in gesprek met betrokkenen.
  • STAP 4: Weeg de aard en ernst van het geweld. Gebruik het afwegingskader.
  • STAP 5: Neem twee beslissingen: Is melden noodzakelijk? Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Meer informatie over de meldcode of wilt u een melding doen (voor professionals)?