Wat is voogdij

De kinderrechter kan beslissen dat het gezag over uw kind bij u wordt weggenomen. Iemand anders krijgt dan het gezag over uw kind. Dit kan een familielid zijn, een pleegouder of een voogd van Jeugd- en Gezinsbescherming. Dit noemen we voogdij.

 • Waarom heb ik geen gezag meer over mijn kind?

  De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid en ontwikkeling van uw kind. Ook is er onderzoek gedaan naar uw mogelijkheden om goede beslissingen te nemen over uw kind. Na dit onderzoek heeft de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter gevraagd om het gezag bij u weg te nemen.

   

  Uw kind krijgt een voogd en woont (meestal) niet meer thuis. De voogd zal hier met u over praten. U blijft altijd de ouder van uw kind, ook als iemand anders de verzorging en opvoeding van u heeft overgenomen.

 • Voorlopige voogdij (VOVO)

  Soms is voogdij maar heel even nodig. In dat geval wordt de voorlopige voogdij ingezet. Dit wordt ook wel de VOVO genoemd. Een VOVO wordt ingezet als bijvoorbeeld beide ouders zijn overleden en het nog niet duidelijk is wie er voor het kind gaat zorgen. De rechter kan dan bepalen dat de voogdij tijdelijk wordt uitgevoerd door Jeugd- en Gezinsbescherming. Dit totdat er een familielid of iemand anders de voogdij over het kind op zich neemt.

Contact met en informatie over uw kind

U blijft altijd de ouder van uw kind. Daarom willen we dat u, als dit voor uw kind veilig is, in contact blijft met uw kind en/of dat u informatie over uw kind ontvangt.

 • Contact met uw kind

  De voogd overlegt en beslist over de manier waarop u omgang heeft met uw kind (omgangsregeling). U heeft als ouder recht op een omgangsregeling, behalve als dit niet in het belang van uw kind is. De voogd van uw kind informeert u hierover.

 • Informatie over uw kind

  Heeft u geen direct contact met uw kind en heeft u ook geen contact met bijvoorbeeld de opvoeders en de school, dan vertelt de voogd u hoe het met uw kind gaat. Alleen als dat beter is voor uw kind geven we u geen informatie.

Meer weten over voogdij?

Wilt u meer weten over voogdij? Klik dan op onderstaande folder.

In de begrippenlijst vindt u uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.

ondertoezicht- stelling (OTS)

Een OTS is een kinderbeschermingsmaatregel die alleen door de kinderrechter kan worden opgelegd.

Meer lezen

jeugd- reclassering

Een jongere die met politie in aanraking is geweest, of op school verzuimd en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering opgelegd krijgen.

Meer lezen

meer voor ouders en opvoeders

Meer lezen