We verzamelen informatie over u en uw kinderen en bewaren dat in een dossier. Voor het bekijken van dossiers gelden de volgende regels:

  • U mag de informatie die we over u hebben verzameld en vastgelegd bekijken.
  • U mag de informatie over uw kind(eren) bekijken als u het ouderlijk gezag hebt.
  • U mag informatie over andere personen bekijken als deze personen daar toestemming voor geven.

Wilt u de informatie op papier ontvangen? Dat kan! De (gezins)voogd kan u gratis een kopie geven.

Mag mijn kind zijn of haar eigen dossier bekijken?

  • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan mag het kind zijn eigen dossier alleen bekijken met een (stief)ouder met gezag of voogd.
  • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan mag uw kind zijn eigen dossier bekijken. Ook de (stief)ouder met gezag of voogd kunnen het dossier bekijken. Zij hebben hiervoor geen toestemming van het kind nodig.
  • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan mag alleen het kind het dossier bekijken. Wil de (stief)ouder met gezag of voogd het dossier bekijken? Dan is toestemming van het kind nodig.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.