Het kan zijn dat de problemen bij u thuis te groot en te ernstig zijn om snel op te lossen.  Als dit zo is, dan praat de gezinsvoogd hier met u over. En als de gezinsvoogd vindt dat het beter is dat uw kind uit huis wordt geplaatst, dan vraagt hij of zij aan de kinderrechter om hierover een beslissing te nemen.

 

U wordt uitgenodigd voor de zitting. De kinderrechter beslist of het noodzakelijk is dat iemand anders de dagelijkse opvoeding van u overneemt. Dit kan voor lange of korte tijd zijn.