De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid en ontwikkeling van uw kind. Ook is er onderzoek gedaan naar uw mogelijkheden om goede beslissingen te nemen over uw kind. Na dit onderzoek heeft de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter gevraagd om het gezag bij u weg te nemen.

 

Uw kind krijgt een voogd en woont (meestal) niet meer thuis. De voogd zal hier met u over praten. U blijft altijd de ouder van uw kind, ook als iemand anders de verzorging en opvoeding van u heeft overgenomen.