Als kind verdien je het om een fijn en veilig thuis te hebben. Een plek waar er goed voor je wordt gezorgd. Er zijn problemen bij jou thuis en we maken ons grote zorgen om jouw veiligheid. De Raad voor de Kinderbescherming heeft daarom aan de kinderrechter gevraagd om jou onder toezicht te plaatsen. Dit heet een OTS.