Een maatregel is een beslissing die kan worden opgelegd door een kinderrechter. Voorbeelden van maatregelen zijn ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering. Het gevolg is een (gezins)voogd of jeugdreclasseerder van Jeugd- en Gezinsbescherming gaat mee beslissen over een kind of toezicht en begeleiding uitvoeren.