Dit is de rechter bij een rechtbank die er speciaal is voor alle zaken die gaan over kinderen en jongeren. Deze persoon neemt beslissingen, zoals een ondertoezichtstelling uitspreken. Bijvoorbeeld als er problemen zijn bij de opvoeding van kinderen. Of dat een kind uit huis geplaatst moet worden. Deze rechter kan ook straf opleggen.