Als de veilige ontwikkeling van een kind in gevaar komt, kan door de rechter een kinderbeschermingsmaatregel worden opgelegd. Doel hiervan is het herstellen van de veiligheid en gezonde opvoedsituatie voor het kind. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek, waarna de kinderrechter besluit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Een kinderrechter kan beslissen dat een kind onder toezicht of voogdij wordt geplaatst. Ook kan de kinderrechter, bij ernstige problemen, beslissen dat een kind uit huis wordt geplaatst.