De professional persoon die met de jongere praat en hem of haar begeleidt. Het doel is dat de jeugdige zich weer kan ontwikkelen en een toekomst opbouwt, zodat de jongere niet meer met politie of justitie te maken krijgt of terugvalt in schoolverzuim. De jongere moet zich aan de afspraken met de Jeugdreclasseerder houden.