Heeft u geen direct contact met uw kind en heeft u ook geen contact met bijvoorbeeld de opvoeders en de school, dan vertelt de voogd u hoe het met uw kind gaat. Alleen als dat beter is voor uw kind geven we u geen informatie.