Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt om naar de rechtbank te komen voor een rechtszaak over uw kind. Dit kan bijvoorbeeld als…

  • uw kind in aanraking is geweest met de politie. Dan kan het zijn dat uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
  • er heel grote problemen bij u thuis zijn. Dan kan Jeugd- en Gezinsbescherming besluiten dat er uithuisplaatsing of (verlenging van) OTS nodig is.

In beide situaties komt er een zitting bij de kinderrechter. U en uw kind worden daarbij begeleid door een gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Als u vragen hebt, kunt u die aan hen stellen.

 

Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan wordt hij of zij uitgenodigd door de kinderrechter om zijn of haar verhaal te vertellen. Bij een rechtszaak over OTS, uithuisplaatsing of voogdij hoef je als ouder niet verplicht aanwezig te zijn. Bij een uitspraak over een jeugdreclasseringsmaatregel ben je als gezaghebbende ouder wel verplicht om aanwezig te zijn.

 

De kinderrechter beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Wat kan de kinderrechter beslissen?

  • Dat uw kind voor een tijdje niet thuis kan wonen.
  • Dat uw kind onder toezicht wordt gesteld (en dat iemand anders gaat zorgen voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van uw kind).
  • Dat uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
  • Dat er geen maatregel komt.