• De cliëntenraad vergadert minimaal elf keer per jaar. Dit doen we ongeveer twee keer met de directeur/bestuurder en twee keer met een lid van de Raad van Toezicht.
  • Daarnaast hebben we verschillende werkoverleggen. Tijdens deze overleggen houden we ons bezig met het uitwerken van de door ons gekozen onderwerpen. Bijvoorbeeld het geven van adviezen en het organiseren van bijeenkomsten voor cliënten.

 

Goed om te weten: het werk voor de cliëntenraad is vrijwilligerswerk.