De ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar en kan worden verlengd:

 

  • Als de problemen eerder zijn opgelost, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te stoppen. De kinderrechter neemt hier tijdens de zitting een beslissing over. Als de problemen niet zijn opgelost, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter neemt hier tijdens de zitting een beslissing over.