De ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar en kan worden verlengd:

  • Als de zorgen eerder zijn weggenomen, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te stoppen. Er volgt dan een rechtszitting. Tijdens de zitting neemt de kinderrechter een besluit.
  • Als de zorgen niet zijn weggenomen, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter neemt hierover tijdens de zitting een beslissing. U wordt ook uitgenodigd voor de zitting om uw verhaal te doen.