Van een maatregel kom je niet vanzelf af.

De ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar:

  • Als de zorgen eerder zijn opgelost, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te stoppen. De kinderrechter neemt hier tijdens de rechtszitting een beslissing over.
  • Als de zorgen niet zijn opgelost, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter neemt hier tijdens de rechtszitting een beslissing over.

 

Een jeugdreclasseringsmaatregel stopt in de volgende gevallen:

  • Als je maatregel is afgelopen. De jeugdreclasseerder bespreekt met jou of jij je doelen hebt gehaald en schrijft dat in een rapport.
  • Als jij je blijvend niet aan de voorwaarden van de jeugdreclassering houdt. Is dit het geval, dan informeren wij het Openbaar Ministerie hierover. Zij besluiten wat er verder gaat gebeuren. Het kan zijn dat je dan een werkstraf krijgt of dat je in jeugddetentie moet.
  • In sommige gevallen kan de maatregel eerder worden gestopt. Bijvoorbeeld als je gaat verhuizen naar het buitenland. Jouw jeugdreclasseerder kan hiervoor een officieel verzoek indienen bij het Openbaar Ministerie. Tijdens een rechtszitting wordt dan besloten of de maatregel wordt gestopt.