Dit is bijvoorbeeld als een cliënt een klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie. Als de klachtencommissie vindt dat de klacht terecht is, dan noemen we dat de klacht gegrond is verklaard. De klager heeft dan gelijk gekregen. Als de klacht niet terecht is, wordt die ongegrond verklaard.