U heeft als ouder nog steeds het gezag over uw kind. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, maar belangrijke beslissingen neemt u niet meer alleen. Dit doet u samen met de gezinsvoogd.