De voogd overlegt en beslist over de manier waarop u omgang heeft met uw kind (omgangsregeling). U heeft als ouder recht op een omgangsregeling, behalve als dit niet in het belang van uw kind is. De voogd van uw kind informeert u hierover.