Wij vinden uw privacy en die van uw kind heel erg belangrijk. Daarom verzamelen en bewaren we alleen informatie die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer en hoe het met uw gezin gaat.

De informatie die we over u hebben, krijgen we van verschillende personen:

  • Van uzelf
  • Van anderen: bijvoorbeeld van de schoolarts of de huisarts.
  • Ook schrijven we onze eigen bevindingen op.

Goed om te weten: niet iedereen mag de informatie die we over u hebben zomaar bekijken. Meer informatie over uw privacy vindt u in de privacyverklaring.

Verwijsindex

Wij melden al onze cliënten aan bij de Verwijsindex. Via dit signaleringssysteem kunnen hulpverleningsinstanties zien of een kind ook al bij een andere instelling bekend is. In de Verwijsindex wordt gemeld dat er contact is met een hulpverleningsinstantie. Er worden geen inhoudelijke gegevens vastgelegd. De Verwijsindex is gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex risicojongeren (VIR), zodat de gegevens ook vanuit de andere provincies te raadplegen zijn.