Veelgestelde vragen

Voogdij-ouders

Soms is voogdij maar heel even nodig. In dat geval wordt de voorlopige voogdij ingezet. Dit wordt ook wel de VOVO genoemd. Een VOVO wordt ingezet als bijvoorbeeld beide ouders zijn overleden en het nog niet duidelijk is wie er voor het kind gaat zorgen. De rechter kan dan bepalen dat de voogdij tijdelijk wordt uitgevoerd door Jeugd- en Gezinsbescherming. Dit totdat er een familielid of iemand anders de voogdij over het kind op zich neemt.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid en ontwikkeling van uw kind. Ook is er onderzoek gedaan naar uw mogelijkheden om goede beslissingen te nemen over uw kind. Na dit onderzoek heeft de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter gevraagd om het gezag bij u weg te nemen.

 

Uw kind krijgt een voogd en woont (meestal) niet meer thuis. De voogd zal hier met u over praten. U blijft altijd de ouder van uw kind, ook als iemand anders de verzorging en opvoeding van u heeft overgenomen.