Veelgestelde vragen

Voogdij - Ouders - Contact

Heeft u geen direct contact met uw kind en heeft u ook geen contact met bijvoorbeeld de opvoeders en de school, dan vertelt de voogd u hoe het met uw kind gaat. Alleen als dat beter is voor uw kind geven we u geen informatie.

De voogd overlegt en beslist over de manier waarop u omgang heeft met uw kind (omgangsregeling). U heeft als ouder recht op een omgangsregeling, behalve als dit niet in het belang van uw kind is. De voogd van uw kind informeert u hierover.