Veelgestelde vragen

Professional - Veelgestelde vragen

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid deelt kennis, expertise en ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en gezinsproblematiek. Dit doen zij door het trainen, adviseren en inzetten van professionals.

 

Het Expertisecentrum heeft een uitgebreid open aanbod, maar kan ook een training op maat verzorgen. Voor een overzicht van het complete trainingsaanbod klik hier. Aanmelden voor een training kan via de button op de trainingspagina.

 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van het Expertisecentrum?
Bel dan 058 – 233 38 00 of mail.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

 

Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

 

Meer informatie over de meldcode of wilt u een melding doen?
Of bel 0800 – 2000 (gratis) 24/7