Veelgestelde vragen

Over Ons

Heeft een kind of jongere een proces-verbaal van de politie of de leerplicht ambtenaar gekregen? Dan kan de officier van justitie of de kinderrechter jeugdreclassering opleggen. Jeugdreclassering is een vorm van begeleiding waarbij het kind of de jongere wordt ondersteund, gecoacht en waarbij toezicht wordt gehouden (op het houden aan de voorwaarden). Het doel is om, in samenwerking met de ouder(s) of het netwerk, delictgedrag te stoppen en herhaling te voorkomen.

Als de veilige ontwikkeling van een kind in gevaar komt, kan door de rechter een kinderbeschermingsmaatregel worden opgelegd. Doel hiervan is het herstellen van de veiligheid en gezonde opvoedsituatie voor het kind. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek, waarna de kinderrechter besluit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Een kinderrechter kan beslissen dat een kind onder toezicht of voogdij wordt geplaatst. Ook kan de kinderrechter, bij ernstige problemen, beslissen dat een kind uit huis wordt geplaatst.