Veelgestelde vragen

Ouders en opvoeders - Veelgestelde vragen

Onze medewerkers willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de samenwerking. Als cliënt heeft u dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen. U heeft de volgende mogelijkheden:

 1. Een gesprek met de betrokken medewerker.
 2. Een bemiddelingsgesprek met betrokken medewerker en afhankelijk van de inhoud de manager, gedragswetenschapper of jurist.
 3. Het inschakelen van de onafhankelijke klachtencommissie.

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht? Klik dan hier.

Of bekijk de praatplaat over klachten ‘Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben?’

Het hangt onder meer van de leeftijd van het kind af of u het dossier wel of niet mag bekijken. Op de volgende pagina leggen we daarover meer uit.

Heeft u nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan de (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst worden de gebruikte (moeilijke) woorden op de website uitgelegd.

Wilt u het dossier van uw kind opvragen? Doe dit dan bij de (gezins)voogd of stuur een bericht via het contactformulier.

Wij vinden uw privacy en die van uw kind heel erg belangrijk. Daarom verzamelen en bewaren we alleen informatie die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer en hoe het met uw gezin gaat. De informatie die we over u hebben, krijgen we van verschillende personen:

 • Van uzelf
 • Van anderen: bijvoorbeeld van de schoolarts of de huisarts.
 • Ook schrijven we onze eigen bevindingen op.

Meer informatie over uw privacy vindt u hier.

Heeft u nog vragen over wat er op deze pagina staat? Vraag dan om uitleg aan de (gezins)voogd of jeugdreclasseerder. In de begrippenlijst worden de gebruikte (moeilijke) woorden op de website uitgelegd.

U kunt niet zomaar een andere gezinsvoogd of jeugdreclasseerder krijgen. Als u de samenwerking niet fijn vindt, dan kunt u het volgende doen:

 1. Ga in gesprek met de gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Vertel waarom u de samenwerking niet fijn vindt. Het kan heel goed zijn dat jullie dan samen tot een oplossing komen en de samenwerking beter gaat.
 2. Lukt het na dit gesprek nog steeds niet? Dan kunt u een gesprek aanvragen met de gezinsvoogd of jeugdreclasserder en zijn of haar manager. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of er een andere gezinsvoogd of jeugdreclasseerder wordt toegewezen.

Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt om naar de rechtbank te komen voor een rechtszaak over uw kind. Dit kan bijvoorbeeld als…

 • uw kind in aanraking is geweest met de politie. Dan kan het zijn dat uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
 • er heel grote problemen bij u thuis zijn. Dan kan Jeugd- en Gezinsbescherming besluiten dat er uithuisplaatsing of (verlenging van) OTS nodig is.

In beide situaties komt er een zitting bij de kinderrechter. U en uw kind worden daarbij begeleid door een gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Als u vragen hebt, kunt u die aan hen stellen.

 

Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan wordt hij of zij uitgenodigd door de kinderrechter om zijn of haar verhaal te vertellen. Bij een rechtszaak over OTS, uithuisplaatsing of voogdij hoef je als ouder niet verplicht aanwezig te zijn. Bij een uitspraak over een jeugdreclasseringsmaatregel ben je als gezaghebbende ouder wel verplicht om aanwezig te zijn.

 

De kinderrechter beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Wat kan de kinderrechter beslissen?

 • Dat uw kind voor een tijdje niet thuis kan wonen.
 • Dat uw kind onder toezicht wordt gesteld (en dat iemand anders gaat zorgen voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van uw kind).
 • Dat uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
 • Dat er geen maatregel komt.