Veelgestelde vragen

Ouders en opvoeders - Veelgestelde vragen

Onze medewerkers willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de samenwerking. Als cliënt heeft u dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen. U heeft de volgende mogelijkheden:

 1. Een gesprek met de betrokken medewerker.
 2. Een bemiddelingsgesprek met betrokken medewerker en afhankelijk van de inhoud de manager, gedragswetenschapper of jurist.
 3. Het inschakelen van de onafhankelijke klachtencommissie.

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht? Klik dan hier.

Of bekijk de praatplaat over klachten ‘Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben?’

Aanpassen of aanvullen van informatie
Wanneer u vindt dat gegevens niet goed of niet helemaal door ons zijn opgeschreven, kunt u ons vragen ze aan te passen of aan te vullen. Als wij vinden dat we uw gegevens wel goed hebben opgeschreven, dan passen we gegevens niet aan. We voegen dan wel uw mening toe aan het dossier.

 

Verwijderen van informatie
Wij zijn verplicht om informatie op te schrijven en te bewaren. Wij moeten deze gegevens een lange tijd bewaren en mogen ze niet zomaar vernietigen. Wanneer u vindt dat wij de gegevens op een verkeerde manier hebben gebruikt, dan mag u ons vragen deze gegevens te verwijderen. Een voorbeeld kan zijn dat u vindt dat wij niet op de juiste manier aan de gegevens zijn gekomen en ze daarom niet mogen gebruiken. Een ander voorbeeld is dat u vindt dat bepaalde informatie niet nodig is voor het doen van ons werk.

 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan mag het kind zijn eigen dossier alleen bekijken met een (stief)ouder met gezag of voogd.
 • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan mag uw kind zijn eigen dossier bekijken. Ook de (stief)ouder met gezag of voogd kunnen het dossier bekijken. Zij hebben hiervoor geen toestemming van het kind nodig.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan mag alleen het kind het dossier bekijken. Wil de (stief)ouder met gezag of voogd het dossier bekijken? Dan is toestemming van het kind nodig.

We verzamelen informatie over u en uw kinderen en bewaren dat in een dossier. Voor het bekijken van dossiers gelden de volgende regels:

 • U mag de informatie die we over u hebben verzameld en vastgelegd bekijken.
 • U mag de informatie over uw kind(eren) bekijken als u het ouderlijk gezag hebt.
 • U mag informatie over andere personen bekijken als deze personen daar toestemming voor geven.

 

Wilt u het dossier van uw (pleeg)kind opvragen? Doe dit dan bij de (gezins)voogd of stuur een bericht via het contactformulier.

Wij vinden uw privacy en die van uw kind heel erg belangrijk. Daarom verzamelen en bewaren we alleen informatie die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer en hoe het met uw gezin gaat. De informatie die we over u hebben, krijgen we van verschillende personen:

 • Van uzelf
 • Van anderen: bijvoorbeeld van de schoolarts of de huisarts.
 • Ook schrijven we onze eigen bevindingen op.

 

Goed om te weten: niet iedereen mag de informatie die we over u hebben zomaar bekijken. Meer informatie over uw privacy vindt u in de privacyverklaring.

U kunt niet zomaar een andere gezinsvoogd of jeugdreclasseerder krijgen. Als u de samenwerking niet fijn vindt, dan kunt u het volgende doen:

 1. Ga in gesprek met de gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Vertel waarom u de samenwerking niet fijn vindt. Het kan heel goed zijn dat jullie dan samen tot een oplossing komen en de samenwerking beter gaat.
 2. Lukt het na dit gesprek nog steeds niet? Dan kunt u een gesprek aanvragen met de gezinsvoogd of jeugdreclasserder en zijn of haar manager. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of er een andere gezinsvoogd of jeugdreclasseerder wordt toegewezen.

Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt om naar de rechtbank te komen voor een rechtszaak over uw kind. Dit kan bijvoorbeeld als…

 • uw kind in aanraking is geweest met de politie. Dan kan het zijn dat uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
 • er heel grote problemen bij u thuis zijn. Dan kan Jeugd- en Gezinsbescherming besluiten dat er uithuisplaatsing of (verlenging van) OTS nodig is.

In beide situaties komt er een zitting bij de kinderrechter. U en uw kind worden daarbij begeleid door een gezinsvoogd of jeugdreclasseerder. Als u vragen hebt, kunt u die aan hen stellen.

 

Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan wordt hij of zij uitgenodigd door de kinderrechter om zijn of haar verhaal te vertellen. Bij een rechtszaak over OTS, uithuisplaatsing of voogdij hoef je als ouder niet verplicht aanwezig te zijn. Bij een uitspraak over een jeugdreclasseringsmaatregel ben je als gezaghebbende ouder wel verplicht om aanwezig te zijn.

 

De kinderrechter beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Wat kan de kinderrechter beslissen?

 • Dat uw kind voor een tijdje niet thuis kan wonen.
 • Dat uw kind onder toezicht wordt gesteld (en dat iemand anders gaat zorgen voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van uw kind).
 • Dat uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd.
 • Dat er geen maatregel komt.