Veelgestelde vragen

OTS-ouders

De ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar en kan worden verlengd:

  • Als de zorgen eerder zijn weggenomen, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te stoppen. Er volgt dan een rechtszitting. Tijdens de zitting neemt de kinderrechter een besluit.
  • Als de zorgen niet zijn weggenomen, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter neemt hierover tijdens de zitting een beslissing. U wordt ook uitgenodigd voor de zitting om uw verhaal te doen.

U heeft als ouder nog steeds het gezag over uw kind. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, maar belangrijke beslissingen neemt u niet meer alleen. Dit doet u samen met de gezinsvoogd.

Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van uw kind. De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan en aan de kinderrechter gevraagd om uw kind onder toezicht te stellen.