Met trots presenteren wij u ons jaarbericht 2023.

In ons jaarbericht vertellen we over verschillende innovaties. Zoals de Proeftuin en het Toekomstscenario, waarin we samen met ouders en ketenpartners leren en verbeteren. Onze Meerjarenvisie met als titel ‘Duurzaam verbinden’, is voor de komende jaren richtinggevend. Zoals u van ons gewend bent presenteren we verschillende cijfers die inzicht geven in ons werk. Inzichtelijk is gemaakt hoeveel adviezen, meldingen, onderzoeken en kinderbeschermingsmaatregelen Regiecentrum heeft uitgevoerd in 2023.

Dit doen we niet alleen met cijfers, we geven ook verdieping op de ontwikkelingen en de uitdagingen.

Wij zijn trots op de betrokkenheid en inzet van onze medewerkers. Zonder hen kunnen wij ons werk niet doen! 

Marianne Sinot, voorzitter Raad van Bestuur
Hendrika de Vries, lid Raad van Bestuur

Meer informatie