Afgelopen dinsdag hebben Jeugdhulp Friesland, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Stjoer en Zorgbelang Fryslân gezamenlijk een convenant ondertekend waardoor het ErvaringsTeam (E-Team) Friesland een feit is.

Jongeren, tussen de 18 en 30 jaar, met ervaring binnen de jeugdhulpverlening, jeugdreclassering en jeugdbescherming vormen het E-team (ervaringsteam) om organisaties op verschillende terreinen met hun ervaring te ondersteunen. Ze volgen als lid van het E-Team een training van 16 weken. Deze training is gericht op herstel en persoonlijke ontwikkeling van de jongeren en leert hun om eigen ervaringen op een positieve manier  in te zetten. Een van de jongeren vertelt: ‘Deelname aan het E-Team heeft mij inzicht gegeven in mijn kwaliteiten en valkuilen. Het heeft mij de ruimte en veiligheid gegeven om te vallen en weer op te staan. Ik ben heel trots op wat ik heb bereikt’.

Marianne Sinot (Voorzitter Raad van Bestuur Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) vertelt: ’We zijn erg blij met deze samenwerking. Bij het opzetten van ons jongerenpanel heeft de inzet van jongeren die hun ervaringen hebben leren inzetten erg geholpen. De jongeren van het E-Team zijn een waardevolle toevoeging in de doorontwikkeling van onze organisatie’. We voegen zo het perspectief van jongeren toe om onze hulp te verbeteren.

Jeugdhulp Friesland heeft op beperkte schaal al ervaring met het benutten van de kennis van jongeren die hun ervaringen hebben leren inzetten en is daar heel positief over. Het ondertekenen van het convenant is voor ons daarom een logische stap volgens Johan Krul (Bestuurder Jeugdhulp Friesland).

De jongeren van het E-Team worden binnen de organisaties die het convenant tekenen ingezet om waardevolle inzichten te krijgen over hoe de geboden hulp ervaren wordt en waar die wel of niet aansluit. Ook kunnen jongeren van het E-Team bij andere organisaties worden ingezet die inzicht willen vanuit cliëntperspectief of om mentale gezondheid bespreek te maken. Zo hebben twee deelnemers van het E-Team in februari een gastcollege gegeven op het Friesland College. Projectleider Hester Braaksma (Stjoer) ziet wat de inzet van de jongeren van het E-Team doet: ‘Doordat de jongeren van het E-Team praten over wat hen is overkomen zorgen zij voor (h)erkenning bij andere jongeren in een vergelijkbare situatie. Dit is van onschatbare waarde!’

Informatie foto (van links naar rechts):
  • Erik Blank: Directeur Stichting Stjoer
  • Johan Krul: Bestuurder Jeugdhulp Friesland
  • Marianne Sinot: Voorzitter Raad van Bestuur Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
  • Melanie Berends: ZorgbelangFryslân