De jeugdzorg wil zo min mogelijk uithuisplaatsingen uitvoeren. Zo moet er begin 2023 een vernieuwde richtlijn komen met onder andere bredere aandacht voor het voorkomen van uithuisplaatsingen, en meer focus op het samen beslissen met ouder en kind. Hoe gaat het in de praktijk? Het Friesch Dagblad loopt een dag mee met Friese jeugdbeschermers Evelyn en Froukje en spreekt met moeder Naomi.

“Het ging niet meer goed. Ik heb gevraagd of ik het veilige hekje terug kon krijgen, waarin ik samen met een gezinsvoogd beslissingen kan maken”, vertelt Naomi. Met hulp van haar gezinsvoogd volgt ze nu een behandeltraject bij Fier. ,,Niet elke ouder staat open voor hulp van de jeugdbescherming, maar ik wel. Ik heb ook wel echt geleerd: jeugdbescherming wil als laatste een kind uit huis plaatsen, want dat is voor iedereen traumatisch.”

Meer lezen?

Bron: Friesch Dagblad, 27 december 2022