“Samen maken we het verschil voor jongeren”

Vanaf 1 november 2022 zetten de 13 Gecertificeerde Instellingen (GI), die al ruim 25 jaar uitvoerder zijn van de jeugdreclassering in Nederland, zich gezamenlijk in voor de totstandkoming van één landelijk uniforme methodiek met een bijbehorend overzicht van maatregelen. Dit wordt uitgevoerd met een sterke impuls vanuit Regiecentrum.

Alle ontwikkel-, kern en focusgroepen leveren input voor de ontwikkeling van deze uniforme methodiek. Een ontwikkeling vanuit de bestaande kennis en methodische stromingen, naar een meer uniforme aanpak, rekening houdend met verschillende varianten (intensief, regulier, licht) en doelgroepen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het specialisme van de jeugdreclassering.

Nieuwe methodiek

In het project ‘Jeugdreclassering in Verbinding’ wordt samengewerkt met wetenschappers, professionals en cliënten, om de verschillende werkwijzen die nu worden gehanteerd in de 13 GI’s van de jeugdreclassering door te ontwikkelen naar een practice- en evidence-based methodiek met overzichtelijke menukaart, deze te implementeren en te borgen in de praktijk.

Wat betekent dit?

  • Alle jeugdreclasseringswerkers handelen vanaf midden 2024 vanuit dezelfde basisprincipes.
  • Er wordt meer afgestemd op iedere unieke jongere die wordt begeleid binnen de jeugdreclassering.
  • De GI kan de vaak kwetsbare jongeren -overal in Nederland- effectievere begeleiding (blijven) bieden, hun ontwikkelkansen en toekomstperspectief worden verbeterd, en de veiligheidsrisico’s voor slachtoffers, samenleving en voor henzelf wordt gereduceerd.
  • Expect Jeugd (het expertisecentrum van Partners voor Jeugd) voert de inhoudelijke projectleiding uit.

Meer weten?