Vanaf 10 oktober tot en met 21 november onderbreken wij als Jeugd- en Gezinsbescherming op werkdagen onze telefonische bereikbaarheid. Tekorten in de jeugdzorg zorgen voor schrijnende situaties. Dit gaat ten koste van kinderen, jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben. Daarnaast zien we dat er erg hard gewerkt wordt en dat de werkdruk al geruime tijd zeer hoog is. Alle acties en maatregelen hebben tot dusver nog niet geleid tot een verlaging in de werkdruk. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en Jeugd- en Gezinsbescherming ondersteunen de staking. Er moet iets veranderen in de jeugdzorg. Wij vragen uw begrip voor onze acties. De acties komen nadat een eerder ultimatum van de FNV aan minister Weerwind voor Rechtsbescherming is verstreken.

In oktober is gestart met een gedeeltelijke afschaffing in de middag van bureaudiensten. Deze actie is inmiddels opgeschaald naar het volledig stopzetten van de bureaudiensten bij Jeugd- en Gezinsbescherming. Vanaf 7 november worden ook het aantal huisbezoeken verminderd.

Wat betekent de staking voor de bereikbaarheid?

Wij zijn op werkdagen alleen voor spoed en crisiszaken te bereiken.

Crisisdiensten gaan altijd door. Voor eigen cliënten is Jeugd- en Gezinsbescherming wel bereikbaar. Ook blijven jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders hun lopende werkzaamheden uitvoeren.