In Friesland werkt het Sociaal Domein Fryslân samen met het onderwijs aan een passende opvang van kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen tijdens de Coronacrisis.

Op 20 maart 2020 heeft minister Arie Slob in een kamerbrief aangegeven dat het is toegestaan om kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen op school of opvang. Het Sociaal Domein Fryslân heeft samen met de Friese gemeenten richtlijnen opgesteld die zij in de provincie willen invoeren. Een regionale aanpak, want samen staan we sterk!

Door de Coronacrisis leven we in een tijd waarin veel van ons gevraagd wordt. Kinderen zitten thuis van school en ouders moeten thuis werken. In kwetsbare gezinnen of binnen gezinnen met kwetsbare kinderen is dit een nog groter uitdaging. Wanneer er al stress speelt binnen gezinnen, bijvoorbeeld op het vlak van relaties, beperkingen en financiën zijn de risico’s op het ontstaan van huiselijk geweld groot. Daarbij komt dat we te maken hebben met nieuwe stressfactoren: angst, gezondheid en onzekerheid over hoe dit er de komende tijd uit gaat zien. Dit willen de Friese gemeenten in samenwerking met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland voorkomen. Op initiatief van Sociaal Domein Fryslân zijn er richtlijnen ontwikkeld waarin wordt omschreven hoe we hiermee omgaan binnen Fryslân, want samen staan we sterk!

Heeft u zorgen over uw kind(eren) en wilt u weten of u in aanmerking komt voor opvang? Neem dan contact op met uw wijk- of gebiedsteam. Heeft u vermoedens van huiselijke geweld of kindermishandeling en wilt u advies over hoe u hier mee om kunt gaan? Neem dan (anoniem en gratis) contact op met Veilig Thuis 0800 2000 (24/7).

Lees hier meer over de Friese richtlijnen: ‘Richtlijnen opvang voor kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis’

Bron: Sociaal Domein Fryslân