In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft Regiecentrum Bescherming en Veiligheid een aantal maatregelen genomen om haar taak in de provincie verantwoord te kunnen blijven uitvoeren. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en nemen hiermee onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.

Om de continuïteit van het primair proces te kunnen blijven waarborgen, zijn in ieder geval t/m 20 mei de volgende maatregelen van kracht:

  • Het kantoor van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is voor bezoekers gesloten.
  • Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, op kantoor geldt een minimale bezetting.
  • Face-to-face-contact met cliënten wordt beperkt, interne en externe overleggen worden geannuleerd. Er wordt zoveel mogelijk telefonisch of via Whats-app overlegd.
  • Alle spoedeisende werkzaamheden behouden de hoogste prioriteit en blijven doorgaan.

De maatregelen gelden voor zowel het contact met cliënten van Veilig Thuis Friesland als voor de cliënten van Jeugd- en Gezinsbescherming.

Voor het Expertisecentrum geldt dat al het aanbod (trainingen, kijkje in de keuken, voorlichtingen) tot de zomer is uitgesteld. Het Expertisecentrum gaat een online aanbod aanbieden, dit wordt gecommuniceerd via de website; LinkedIn en via het mailingbestand. Telefonisch en per mail blijft het Expertisecentrum gewoon bereikbaar.

Een speciaal daarvoor ingesteld crisisteam volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en bespreekt dagelijks welke maatregelen nodig zijn om, ondank het virus, de maatschappelijke taak van zowel Veilig Thuis als Jeugd- en Gezinsbescherming te kunnen blijven uitvoeren.

Als zich wijzigingen in deze maatregelen voordoen, zullen we dat direct melden op de website.

Meer informatie over het Coronavirus kijk dan ook op de website van het RIVM.

Tips voor gezinnen in tijden van corona