Wat is ondertoezichtstelling (OTS)?

Een OTS is een kinderbeschermingsmaatregel die alleen door de kinderrechter kan worden opgelegd. Een OTS betekent dat uw zoon of dochter een gezinsvoogd krijgt aangewezen. De gezinsvoogd helpt om de situatie bij u thuis weer op orde te krijgen.

 • Waarom is mijn kind onder toezicht gesteld?

  Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van uw kind. De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan en aan de kinderrechter gevraagd om uw kind onder toezicht te stellen.

 • En nu?

  U heeft als ouder nog steeds het gezag over uw kind. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, maar belangrijke beslissingen neemt u niet meer alleen. Dit doet u samen met de gezinsvoogd.

 • Hoe lang duurt de ondertoezichtstelling?

  De ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar en kan worden verlengd:

  • Als de zorgen eerder zijn weggenomen, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te stoppen. Er volgt dan een rechtszitting. Tijdens de zitting neemt de kinderrechter een besluit.
  • Als de zorgen niet zijn weggenomen, vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter neemt hierover tijdens de zitting een beslissing. U wordt ook uitgenodigd voor de zitting om uw verhaal te doen.

VOTS

Als er plotseling problemen ontstaan of als de problemen ineens heel erg worden, is er een spoedversie van de OTS. Deze spoedversie is de voorlopige ondertoezichtstelling: de VOTS. Een VOTS duurt drie maanden. Tijdens deze drie maanden wordt onderzocht wat er precies aan de hand is. Na drie maanden kan een VOTS omgezet worden in een definitieve OTS.

UHP

Soms is het thuis zo onveilig voor uw kind, dat het beter is dat uw kind niet meer thuis woont. De kinderrechter besluit dan dat uw kind (tijdelijk) bij familie, in een pleeggezin, gezinshuis of in instelling moet wonen. Dit heet een uithuisplaatsing: een UHP.

 • Wanneer wordt mijn kind uit huis geplaatst?

  Het kan zijn dat de problemen bij u thuis te groot en te ernstig zijn om snel op te lossen.  Als dit zo is, dan praat de gezinsvoogd hier met u over. En als de gezinsvoogd vindt dat het beter is dat uw kind uit huis wordt geplaatst, dan vraagt hij of zij aan de kinderrechter om hierover een beslissing te nemen.

   

  U wordt uitgenodigd voor de zitting. De kinderrechter beslist of het noodzakelijk is dat iemand anders de dagelijkse opvoeding van u overneemt. Dit kan voor lange of korte tijd zijn.

Meer weten over OTS?

Wilt u meer weten over een ondertoezichtstelling? Klik dan op onderstaande folder.

In de begrippenlijst vindt u uitleg over de gebruikte (moeilijke) woorden op de website.

voogdij

Iemand anders heeft het gezag over u kind, wat houdt dat in?

Meer lezen

jeugd- reclassering

Een jongere die met politie in aanraking is geweest, of op school verzuimd en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering opgelegd krijgen.

Meer lezen

meer voor ouders en opvoeders

Meer lezen