• Wij onderzoeken of er verbeterpunten zijn. Dit doen we na het lezen van het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek en de jaarrapportages van de onafhankelijke klachtencommissie en Zorgbelang Friesland.
  • Wij verzamelen signalen en ervaringen die cliënten met ons delen.
  • Wij organiseren bijeenkomsten voor cliënten. Dit doen we zodat iedereen kan meepraten en meedenken over de verbetering van de kwaliteit van het werk van Jeugd- en Gezinsbescherming.
  • Wij geven de directie gevraagd en ongevraagd advies over de verbetering van het werk van Jeugd- en Gezinsbescherming.