Aanpassen of aanvullen van informatie
Wanneer u vindt dat gegevens niet goed of niet helemaal door ons zijn opgeschreven, kunt u ons vragen ze aan te passen of aan te vullen. Als wij vinden dat we uw gegevens wel goed hebben opgeschreven, dan passen we gegevens niet aan. We voegen dan wel uw mening toe aan het dossier.

 

Verwijderen van informatie
Wij zijn verplicht om informatie op te schrijven en te bewaren. Wij moeten deze gegevens een lange tijd bewaren en mogen ze niet zomaar vernietigen. Wanneer u vindt dat wij de gegevens op een verkeerde manier hebben gebruikt, dan mag u ons vragen deze gegevens te verwijderen. Een voorbeeld kan zijn dat u vindt dat wij niet op de juiste manier aan de gegevens zijn gekomen en ze daarom niet mogen gebruiken. Een ander voorbeeld is dat u vindt dat bepaalde informatie niet nodig is voor het doen van ons werk.