We verzamelen informatie over u en uw kinderen en bewaren dat in een dossier. Voor het bekijken van dossiers gelden de volgende regels:

  • U mag de informatie die we over u hebben verzameld en vastgelegd bekijken.
  • U mag de informatie over uw kind(eren) bekijken als u het ouderlijk gezag hebt.
  • U mag informatie over andere personen bekijken als deze personen daar toestemming voor geven.

 

Wilt u het dossier van uw (pleeg)kind opvragen? Doe dit dan bij de (gezins)voogd of stuur een bericht via het contactformulier.